lämmönkehitys


lämmönkehitys
выделение тепла

Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja. 2014.